تنظیم لایحه

خواهان و خوانده یعنی اصحاب دعوا در پرونده حقوقی و کیفری بایستی برای شروع دادرسی یعنی درخواست ها و مطالب خود را تحت عنوان لایحه تنظیم و به دادگاه تقدیم کند. لایحه یعنی درخواست مکتوب در قالب یک نامه به دادگاه برای اثبات حق و حقوق خود.

تنظیم لایحه :

تنظیم لایحه مناسب با ذکر تمامی موارد کاری بسیار سخت است و تخصصی است که فقط وکیل میتواند آن را انجام دهد چرا که مبنای قضاوت قاضی در مورد پرونده طرفین همان لایحه دفاعیه است.

 

 

رایج ترین انواع لایحه حقوقی و کیفری:

انواع لوایح دفاعی توسط وکیل اعم از لایحه توهین و تهدید همسر، لایحه برای دریافت مبلغ چک، لایحه در امور قتل و کیفری، لایحه در امور ملکی، لایحه در امور خانواده

 

ویژگی‌های یک لایحه دفاعیه :

برای نوشتن و ثبت یک لایحه دفاعی خوب نکات زیادی را باید مورد توجه قرار دهید.
نکته مهم اینجاست که تعداد پرونده ها در دادگاه باعث شده قضات نتوانند وقت زیادی را برای اوراق پرونده ها و مطالعه آنها بگذارند و به همین دلیل به لایحه هایی که تقدیم می شود تمرکز و بسنده می کنند. لذا ویژگی هایی که یک لایحه دفاعیه مناسب بایستی داشته باشد عبارتند از:

دقت در مقدمه ، شماره پرونده ، دادنامه و تاریخ ابلاغ
عدم زیاده‌گویی و از طرفی عدم ناکافی بودن مطلب. به عبارت دیگر یک لایحه نیاز دارد که نه خیلی طولانی و خیلی کوتاه باشد بلکه باید نسبت به موضوع پرونده و اهمیت آن لایحه ای مناسب با ذکر ادله و قوانین
تنظیم شود یعنی در عین مختصر بودن مفید باشد.
ذکر درست شعبه دادگاه دادسرا و نام شعبه و قاضی رسیدگی کننده به پرونده مورد نظر
استناد به قانون و ذکر ادله قانونی که مهمترین بخش آن است.
به کار بردن الفاظ درست و مودبانه نسبت به طرف مقابل دعوا و مهمتر از آن قاضی دادگاه
بیان درست و شیوا و همینطور املای درست به صورت تایپ شده و مهم جلوه دادن درخواست ها و بلد کردن آنها